Zmiany barwnikowe

Znamiona barwnikowe, popularnie nazywane także „pieprzykami” zbudowane są z łagodnie namnażających komórek barwnikowych skóry- melanocytów. W mniejszej lub większej liczbie znamiona występują prawie u każdego z nas i w większości przypadków mają one charakter łagodny. Należy jednak pamiętać, iż w obrębie niektórych z nich może dojść do transformacji nowotworowej komórek prowadzącej do powstania czerniaka (MM)- jednego z najbardziej złośliwych nowotworów skóry.  Do czynników ryzyka jego rozwoju zalicza się: dodatni wywiad rodzinnym lub osobniczy w kierunku MM, obecność znamion atypowych, jasną karnację, duże znamiona wrodzone. Ponadto podkreśla się rolę krótkiej i intensywnej ekspozycji na promieniowanie słoneczne oraz epizodów oparzeń słonecznych, zwłaszcza w okresie dzieciństwa.

Ocena oraz leczenie znamion barwnikowych ma na celu wykrywanie zmian nowotworowych na wczesnym etapie zaawansowania, wytypowanie zmian o atypowych obrazie celem ich dalszego monitorowania lub też profilaktycznego chirurgicznego usunięcia.

W Klinice Medycyny Estetycznej SCM Estetic w Krakowie diagnostykę i leczenie znamion barwnikowych przeprowadza się za pośrednictwem:

Dermatoskopia
Chirurgiczne usunięcie

Skocz do góry
Rejestracja Online