Łysienie kiłowe

To utrata włosów charakterystyczna dla okresu drugorzędowego kiły- choroby zakaźnej, przenoszonej drogą kontaktów seksualnych.

Utrata włosów pojawia się około 6 miesięcy od momentu zakażenia, a ich odrost występuje samoistnie po wyleczeniu choroby pierwotnej. Łysienie  kiłowe może mieć charakter ogólnego lub ogniskowego przerzedzenia włosów. W przypadku postaci ogniskowej, ubytek włosów najczęściej dotyczy części potylicznej i skroniowej. Jest on miejscowy i daje efekt „futra wygryzionego przez mole”. Z uwagi na bardzo charakterystyczny obraz kliniczny, ta postać łysienia, uważana jest za patognomiczną dla kiły. W związku z tym,  iż kiła jest stosunkowo częstą chorobą przenoszoną drogą płciową, diagnostykę przerzedzenia włosów należy poszerzyć o testy serologiczne.

Leczenie: leczenie choroby pierwotnej

Skocz do góry
Rejestracja Online